Privacyverklaring

ART Auto’s vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ART Auto’s kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ART Auto’s, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ART Auto’s doorgeeft. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw geboortedatum

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, wat over het algemeen te maken heeft met uw voertuig, het aangaan van overeenkomsten en opdrachten, het versturen van nieuwsbrieven en herinneringen aan APK en/of onderhoud en het aangaan van arbeidsovereenkomsten.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ART Auto’s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van het bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ART Auto’s gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ART Auto’s  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze online advertenties zijn.

De informatie die we verzamelen wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ART Auto’s te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Art Auto’s heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artautos.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ART Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@artautos.nl.

www.artautos.nl is een website van ART Auto’s. Wij zijn als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Stanleyweg 14, 4462 GN Goes
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 22057048
Telefoon: 0113 226 843
E-mailadres: info@artautos.nl